Oudere blogs

CONTACT

Praktijk Marieke
Vijverweg 4
Aduard

info@praktijkmarieke.com
06.30189089

Facebook: facebook.com/praktijkmariekewilschut

GRATIS E-BOEK

Klik hier voor het aanvragen van een gratis e-book

OVER PRAKTIJK MARIEKE

Praktijk Marieke is een handreiking voor jou. Met behulp van reiki en/of coaching help ik jou je balans te (her-)vinden en te groeien. Of om gewoon lekker te ontspannen. Ik werk zowel met kinderen als volwassenen.

 

Spiritualiteit en wetenschap

Zou dat wel kunnen, die twee in één zin, zonder iets van “versus” of zo ertussen? Laten we dat eens onderzoeken :-).

Hoezo?

Ik ben opgegroeid met beide: wetenschap via school en allerlei media en spiritualiteit middels familie en mijn eigen nieuwsgierigheid. Als ik ziek was, kreeg ik witte, homeopathische korreltjes (werkte uitstekend). Zo rond mijn veertiende begon ik mijn eigen energie in mijn lijf te sturen. Wetenschap vond ik ook uitermate boeiend. Ik verslond boeken en wilde altijd weten hoe iets zat. Beide thema’s waren voor mij zo normaal en werkelijk als wat. Tot ik mensen ontmoette die dat anders zagen.

Te zijn of niet te zijn- dat is de wetenschap

Ik leerde dat alles wat een spiritueel label heeft onwaar is volgens de huidige, Westerse maatschappij. Daar wil ik graag dieper in duiken. Velen gaan ervan uit dat als het niet wetenschappelijk is bewezen, dat het niet bestaat. En andersom: als de wetenschap iets aantoont, dan is het waar. Die ga ik zometeen afbreken, maar eerst dit: is het echt zo dat spirituele zaken nooit wetenschappelijk bewezen zijn?

Spirituele gekkigheden

Om dit te beantwoorden, hieronder enkele spirituele en alternatieve gekkigheden die wetenschappelijk bewezen zijn:

  • Honderden studies zijn verricht naar de effecten van meditatie. Velen toonden miraculeuze effecten, zoals een beter immuunsysteem. Echter, veel onderzoeken werden weer afgewezen vanwege een te kleine theoretische achtergrond. Wat overbleef uit twee metastudies, is dat voornamelijk op psychisch, emotioneel en relationeel vlak positieve effecten te meten zijn.
  • Dan een onderwerp wat mij uiteraard extra aanspreekt: reiki. Het is via meerdere studies aangetoond dat reiki behandelingen mensen met angst en depressie significant gezonder maken. The International Centre of Reiki Training houdt een lijst bij van momenteel 33 studies, die aan alle strenge wetenschappelijke eisen voldoen en peer-reviewed zijn (door mede-wetenschappers nagekeken). Een samenvatting uit die studies: reiki werkt stress-verlagend bij mens en dier. Dit is vergeleken met een controlegroep die ook mocht chillen; het stress-verlagende effect kwam dus niet omdat de deelnemers lekker mochten ontspannen, maar echt door de reiki. Enkele andere effecten: herstel van hartinfarcten (vergelijkbaar met medicatie) en cellulaire schade en significante vermindering van Alzheimer verschijnselen.
  • Via een vijf dubbelblinde proef is wetenschappelijk bewezen dat mediums daadwerkelijk informatie opvangen van overleden dierbaren van de mensen die zij een reading geven.
  • En nog zoveel meer, zoals dat je met je gedachten jezelf fysiek kunt genezen, dat zowel planten als metalen een pijnreactie en een stervensproces kennen en diverse casestudy’s waaruit blijkt dat mensen herinneringen hebben uit een ander leven (zelfs vloeiend een taal spreken die niet anderszins aangeleerd kan zijn).

Dan heb ik het nog niet over de dingen die we nog niet begrijpen en daardoor nog niet kunnen onderzoeken. Bovendien is het soms een principekwestie: Bert Hellinger, de ontdekker van de familiesystemen/opstellingen, heeft duizenden opstellingen gedaan waaruit telkens dezelfde patronen en uitkomsten kwamen. Toch verkondigt hij deze niet als waarheid, omdat hij geen garantie op de toekomst wil claimen.

Wetenschappelijke religie

Dus, nu we uit de weg hebben dat de spirituele wereld volgens de wetenschap uit wanen en placebo bestaat, kunnen we nader kijken naar de wetenschap zelf. Hoe betrouwbaar is die eigenlijk? Nou ja, zelf ben ik wetenschap onder de religies gaan scharen. Dat komt door de volgende zaken:

  • Wetenschappelijke onderzoeken hebben financiering nodig. Daar ontstaan meerdere problemen. Namelijk: bijna niemand wil geld investeren in wetenschappelijk onderzoek naar spirituele en alternatieve zaken. Er zijn namelijk weinig multinationals die daar baat bij hebben. De overheid is al net zo onwelwillend. Hierdoor kàn simpelweg veel niet ‘bewezen’ worden. Een ander probleem met geld is dat die multinationals veel geld investeren in het bewijzen van hun eigen ideeën, die hun portemonnee ten goede komen. Talloze voorbeelden zijn ervan bekend. Onderzoeken die gemanipuleerd zijn, of waarvan de uitkomst doodleuk is gewijzigd. Hierbij worden soms zelfs sterfgevallen niet vermeld, zoals bij het testen van nieuwe ‘medicijnen’.
  • Soms is het ook eigenbelang. Een insider vertelde mij dat, op de master studie die zij doet, men getraind wordt om wetenschappelijke artikelen te schrijven op een manier dat zij hun eigen waarheid en gewenste uitkomsten erin kunnen verwerken (terwijl het dus lijkt alsof het wetenschap is). Bijvoorbeeld voor persoonlijke eer.
  • Maar het is niet altijd kwaaie opzet. Kijk maar eens naar de geschiedenis: veel wetenschappelijk ‘bewijs’ is teruggeroepen door voortschrijdend inzicht. Bijvoorbeeld bij honden. Men had een beeld van de hond als strijder om de macht, waarbij hij over lijken gaat. Wetenschappers hadden daartoe ijverig zitten turven bij wolven die in dierentuinen gehouden werden. Probleem daarbij was ten eerste dat het geen natuurlijke setting was: de wolven waren vreemden van elkaar en in een klein territoriumpje opgesloten. Ze voelden zich bedreigd en vormden geenszins een roedel. Bovendien was deze soort niet eens verwant aan de hond. Zomaar een voorbeeld. Wetenschappers zijn ook mensen, die verwachtingen hebben en beperkte kennis, die soms minder gefocust zijn, of dingen interpreteren vanuit hun eigen filters.
  • Een wetenschappelijke conclusie is sowieso altijd meer een vermoeden. Zelf heb ik ook wetenschappelijke onderzoekjes gedaan voor mijn studie en dan moest je bijvoorbeeld iets leuks in een saai muizenhok zetten, om te zien of de muizen daar blij van werden. Hoewel aannemelijk, weet je nooit zeker of de toegenomen activiteit van de muizen kwam door dat leuke kokertje in hun hok. In studies waarbij je meerdere deelnemers hebt, wordt vaak een gemiddelde, mediaan, of iets dergelijks genomen als uitkomst.. Er zijn echter altijd individuele verschillen, een uitkomst is nooit 100% eenduidig.
  • Dan heb je nog de wetenschappelijke publicaties. Er is namelijk, zoals vaak in de mensenwereld, sprake van kliekjes en van buitensluiting. Dit heb ik ook (zeer spannend) uit inside bronnen. Sommige mensen mogen hun rapport wel publiceren en sommige niet. Sommige ‘peers’ branden expres het rapport van een ander af, of prijzen het de hemel in.
  • Tot slot: de media gaan er vervolgens mee aan de haal. Trekken dingen uit hun verband, overdrijven schromelijk en verzinnen ook niet zelden dingen. Een voorbeeld van antidepressiva: in mijn WO Psychology boek las ik dat de placebogroep (neppil) het vaak beter doet dan de groep die daadwerkelijk antidepressiva slikt. Toch slikt zowel consument als arts het idee dat antidepressiva goed werken. Kortom, wat uiteindelijk bij jou en mij terechtkomt aan wetenschap, daar kun je gerust een flink aantal vraagtekens bij zetten.

Maar dus: hoezo?

Dat is de vraag die bij mij opkomt gezien bovenstaande kennis en dat men toch moeite heeft met de meer spirituele onderdelen van het leven. Hoezo? Waarom wordt een bepaald deel van het leven niet geaccepteerd door velen? Wat ik denk is dat angst een grote rol speelt. Degenen in mijn omgeving die het meest sceptisch zijn over mijn reiki behandelingen, zijn degenen die niet op de behandeltafel durven. Daarmee wil ik ze absoluut niet negatief neerzetten; angst is een heel menselijke reactie op iets onbekends. Dat linkt aan mijn vorige blog over nieuwe ontwikkelingen: je reptielenbrein wil geen onbekende dingen. Dat deel van je hersenen wil het oude bekende, want daarvan weet het dat je het overleven kan en van het nieuwe (nog) niet.

Heksenjacht

Wetenschap is waar alles in onze maatschappij mee doordrenkt is: media, zorg, scholen, etc.. Dus dat is bekend, vertrouwd. De spirituele wereld wordt al eeuwenlang weggezet in de hoek van gekkies en duistere types. Als je kijkt naar de geschiedenis, zijn leefwijzen waarbij iemand in zijn eigen kracht stond (veelal natuurvolkeren) zoveel mogelijk uitgeroeid. Onder andere de Christelijke religie heeft veel werk verricht om andersdenkenden van de aarde te verwijderen. Door moorden, maar ook lastercampagnes. Denk maar aan de boze heks in sprookjes: volgens overleveringen bedacht door de Christenen. Generatieslang is dus ingeprent dat alles wat niet door de leider wordt verkondigd eng en raar is. Dit gebeurt nog steeds. Op TV bijvoorbeeld zijn de meer spirituele types een beetje maf, outsiders. Hoewel hier gelukkig wel verandering in gaande is.

Spiritueel sprookje

Mijn conclusie is dan ook dat het huidige beeld van spiritualiteit vooral stamt uit oude patronen en daarop gebaseerde angst. Uit die patronen en indoctrinatie komt tevens het blinde vertrouwen in de wetenschap (die overigens ook heus veel goeds brengt). Terwijl spiritualiteit en wetenschap wat mij betreft juist heel mooi samen zouden kunnen gaan en dat soms ook al doen. Ondanks dat de realiteit dit weerlegt, maakt het reptielenbrein echter nog steeds argumenten als ‘spiritualiteit bestaat niet’. Het is een sprookje. Ik leef in dat sprookje en ik zou zeggen: kom eens langs, het is hier hartstikke leuk!

Verder lezen/kijken:
https://psycnet.apa.org/record/2012-12792-001 (2012)
https://link.springer.com/article/10.1007/s12671-012-0101-x (2012)
https://www.hindawi.com/journals/ecam/2011/381862/ (2011)
https://www.reiki.org/articles/reiki-scientific-evidence
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/spiritueel/16244-meditatie-en-wetenschap.html
Autobiografie van een Yogi – Paramahansa Yogananda (1998)
https://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=vIDES6VWl1MC&oi=fnd&pg=PR7&dq=reincarnation+evidence&ots=kC58Z-vtfA&sig=S3fO9z7ux_fXx0TXzg1oQ7x2_do&redir_esc=y#v=onepage&q=reincarnation%20evidence&f=false (1966)
Dit is de Hond – John Bradshaw (2017)
Psychology – Peter Gray & David F. Bjorklund (2017)
Wijze Vrouwen – Susan Smit (2009)
https://www.bnr.nl/nieuws/wetenschap/10326257/de-strijd-tegen-misstanden-in-de-farmaceutische-industrie
https://explorable.com/science-fraud
https://www.psychologicalscience.org/observer/a-call-to-change-sciences-culture-of-shaming#.WJCIrzaLRdA

Slikken – Joop Bouma
Opleiding Holistisch Kindercoach – de Weideblik, onderdeel familiesystemen (2019-2020)
The Gooplab – Gwyneth Paltrow (2020) Check op Netflix!